PETEK BAL-KAYMAK

Kesilecekse lafınız balla kesilsin. Yanina da kaymak koyulsun. Oooh! Mis gibi bal kaymak yine kulak misafiri olsun size.